Triorama EventTriorama event (http://www.trioramaevent.se) är en ideell förening som anordnar olika former av event och arrangemang. Triorama vill vara en aktör som genomför olika aktiviteter där live & action står i centrum och är inte främmande för det lite annorlunda utan gör gärna något utöver det vanliga. Samarbete sker med Hip Shake Promotions ek. förening.