Hitta till festivalen

Midnight Sun arrangeras lördagen den 18 augusti kl. 11.00-16.00 i och kring Campushallen på Campus Skellefteå.