Seminarium

Regional exportsamverkan Västerbotten bjuder in till ett seminarium om

Affärer med JapanFredag 17 augusti, kl. 09.00-12.00

Campus, Skellefteå Budokan (Campushallen)


Välkommen till ett seminarium om den japanska industri- och designmarknaden.

Ett nytt handelsavtal mellan EU och Japan har precis ingåtts vilket öppnar upp för ökad svensk export av ett flertal produkter, bl.a. träprodukter och tekniska komponenter. Dessutom firar Sverige och Japan i år 150 år av diplomatiska förbindelser.Anmäl dig här: *** Anmälan Affärer i Japan ***

Kostnadsfritt. Vi bjuder på lunch.

För mer information: Aurora Pelli, aurora.pelli@regionvasterbotten.se, 070- 611 57 77


Seminarieprogram

09.00 – 09.30    Mingel med japanskt te och förevisning Budokan – Magnus Johansson, Shimbukan Skellefteå Budoklubb

09.30 – 09.40    Regional exportsamverkan hälsar välkommen och presenterar sig – Aurora Pelli, Region Västerbotten

09.40 – 10.00    Arctic Design of Sweden – Stina Berglund, Krenova

10.00 – 10.40    Den japanska marknaden – Fredrik Uddenfeldt, Head of Government Affairs, Asia Pacific Region

10.40 – 11.10      Att göra affärer i Japan – Jerker Bergström, Japanporten

11.10 – 11.30       Hållbart träbyggande för framtiden – Therese Kreisel, Skellefteå Kommun

11.30 – 12.00     Brokk om sina erfarenheter av den japanska marknaden – Joakim Furtenback, Brokk AB

12.00 – 13.30     Gemensam japansk lunch – Wa Sushi

Arrangörer: Regional exportsamverkan Västerbotten i samverkan med Midnight Sun – en japansk festival i Skellefteå.